Қызметіңізге цифрлық технологиялар
Қостанай ауданы бойынша
Көрсетілетін қызметтер тізімі
үшін Қостанай ауданы бойынша
ОҚУ ПРОЦЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Кезекші сыныптарға жазылу Кезекші сыныптарға жазылу туралы өтініш беру (1 – 4-сынып)
Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу туралы электрондық өтініш беру
Үйде оқуды ұсыну Үйде оқу үшін рұқсат алуға электрондық өтініш беру
Құжаттардың телнұсқаларын беру Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың электрондық телнұсқаларын алу
9680

Оқушылардың барлығы

40

30 күн ішінде қабылданған балалардың саны

47

30 күн ішінде шығарылған балалардың саны

Әлеуметтік желілердің жаңалықтары